در این بخش تلاش شده است تا با ارائه مطالب آموزشی در قالب متون ساده شده دندانپزشکی برای عموم مردم و همچنین فیلم ها و تصاویر گویا جهت آموزش بیماری های دهان و دندان، بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشکی، سطح آگاهی جامعه را در زمینه سلامت دهان و دندان بالا برد.
نحوه ارائه مطالب آموزشی در چند قالب دیده شده است:
  1. ارائه مطالب آموزشی از طریق چاپ و انتشار مجلات ماهانه دندانپزشکی برای عموم جامعه با نام ماهنامه سلامت دهان و دندان.
  2. ارائه متون، فیلم ها و تصاویر آموزشی و انتشار آن از طریق رسانه‌های مجازی شامل وب سایت و اینستاگرام
  3. ارائه مطالب آموزشی در قالب اپلیکیشن های آموزشی و ارائه آن به عموم جامعه جهت دسترسی آسان از طریق تلفن همراه.
  4. چاپ و انتشار بروشور های آموزشی در کلینیک های مورد اعتماد مجموعه.