این مجموعه با هدف بالا بردن سطح کیفی خدمات دندانپزشکی تلاش نموده است تا با ارزیابی کلینیک های تخصصی دندانپزشکی و زیبایی متعدد در سطح استان تهران و همچنین شهرستانها، کلینیکهایی را به عنوان کلینیک های معتمد خود مشخص نماید و با بررسی نحوه خدمات رسانی آن ها به بیماران، و بررسی های دوره ای آنها و همچنین ارزیابی های هدفمند در خصوص رضایت بیماران معرفی شده به آنها (CRM) فضاهای مناسبی را جهت ارائه خدمات مطلوب به جامعه معرفی نماید.
  1. کلینیک تخصصی دندانپزشکی صاحب کوثر
  2. درمانگاه تخصصی دندانپزشکی سلامت دهان و دندان