دندان قروچه

    دندان قروچه یا دندان سایی (Bruxism)، اختلالی است که اکثر افراد به طور ناخودآگاه از آن رنج می‌برند، چون معمولا به هنگام خواب رخ می‌دهد. مادامی که سروصدای داندان قروچه‌ی شما، کسی را بیدار نکند، متوجه نخواهید شد که دردهای دهانی، خواب ناآرام و بی‌کیفیت و خستگی عمومی‌تان…

اورژانس دندانپزشکی

  صدمات دهانی بسیار دردناک می باشند و می بایست بسیار سریع توسط دندانپزشک درمان گردند. اورژانسهای دندان ممکن است شامل دندانهایی باشد که از دهان بیرون افتاده اند یا دندانهایی که از جای خود اندکی بیرون آمده اند یا دندانهایی که شکسته اند، یا حتی گاهی بریدگیهایی را شامل…